Llys-y-Frân Lake

Ynglŷn â Llys-y-Frân Lake

Yn dilyn ailddatblygiad £4m, mae gan Lys-y-Frân gymaint
mwy i’w chynnig yn 2021! Ehangwyd y Ganolfan Ymwelwyr
ac adeiladwyd Canolfan Gweithgareddau Awyr Agored a
Chaban Glan-dŵr newydd sbon ar gyfer cerddwyr, beicwyr
a’r rhai sy’n mwynhau gweithgareddau awyr agored.
Mae Llys-y-Frân yn lle arbennig iawn wrth droed Bryniau
Preseli. Agorwyd y gronfa ddŵr ym 1972 i ddarparu
cyflenwadau dŵr glân ar gyfer Sir Benfro. Mae’r argae
yn gampwaith peirianegol, ond mae hi wedi cynnal y
dirwedd fel hafan ar gyfer byd natur a bywyd gwyllt hefyd.
Mae’r 350 erw o goetir, glaswelltir a llyn yn cynnig lle
perffaith i fynd am dro, beicio neu bysgota – ac mae pob
math o weithgareddau ar gael ar dir sych ac ar y dŵr.
Neu’n syml, gallwch fwynhau’r heddwch a’r golygfeydd
godidog yma. Dyma hyb ar gyfer iechyd, lles a hamdden
yng ngofal Dŵr Cymru.

Gwybodaeth Ychwanegol

Open from December to December.

WELSH:: Price Info:

Free entry to the site. Water sports, cycle hire, fishing and events all subject to an additional charge.
£3 car parking all-day.

Cyfleusterau:

 • Baby Changing
 • Bottle Warming
 • Cafe
 • Childrens meals
 • Disabled Access
 • Disabled Toilet
 • Free Admission
 • Groups welcome
 • Highchair
 • Open All Year
 • Parking (charge)
 • Restaurant
 • Shop
 • Toilets

Cyfarwyddiadau

Follow the brown signs from the A40.