Llygoden yr Eira - Theatr i'r Teulu

About Llygoden yr Eira - Theatr i'r Teulu

Mae’r gaeaf wedi cyrraedd ac mae’r eira yn garped ar lawr y goedwig. Gan wisgo’n gynnes, rhuthra blentyn allan i chwarae yn y byd newydd disglair.
Ond beth sy’n cuddio’n dawel dan yr eira? Llygoden fach yn cysgu’n sownd. Gan lithro, rolio a chwerthin, mae’r ddau ffrind newydd yn ymgolli gyda’i gilydd yn y byd rhyfeddol hwn.
Dewch i gadw’n gynnes yn yr eira mawr ac ymuno â ni ar antur yn y goedwig hudol. Dyma stori aeafol swynol i blant bach, yn llawn cerddoriaeth, pypedwaith a chwarae.
Cynhyrchiad Theatr Genedlaethol Cymru a Theatr Iolo. I blant dan 5 oed.

Enchanting Welsh-language Winter’s Tale. A child playing in a sparkly world finds a sleeping mouse. Join two new friends sliding, tumbling and laughing on their adventures in a magical forest full of play, puppetry and music. A Theatr Genedlaethol Cymru and Theatr Iolo production. For under 5’s

Additional Information

Open from December to December.

December 14th

1.30pm and 4.30pm

Price Info:

£8.00 / £7.00

Facilities:

  • Parking (free)