Natural Dye Craft Courses

Ynglŷn â Natural Dye Craft Courses

Dechreuwch eich taith liwio naturiol yma, yn ardal cod post SA37 wledig Sir Benfro – y pentrefi agosaf yw Boncath a Chrymych a threfi arfordirol Trefdraeth ac Aberteifi yng Ngorllewin Cymru. Dysgwch sut i liwio ffibrau protein â llaw (ffibrau anifeiliaid fel gwlân defaid, alpaca, iacod a sidan) neu ffibrau cellwlos (ffibrau planhigion fel cotwm, lliain, cywarch a bambŵ) gan ddefnyddio lliwiau naturiol.

Mae’r gweithdai lliwio naturiol hyn yn brofiad dysgu ymarferol gan ddefnyddio llifynnau naturiol hynafol fel Madder, Weld, a Cochineal, i enwi ond ychydig, yn eu ffurf naturiol yn ogystal â detholiad. Byddwch yn gadael gyda’r wybodaeth i liwio edafedd a ffabrigau yn llwyddiannus gyda lliw parhaol i’w defnyddio yn eich prosiectau gartref.

Am y Cyrsiau – Beth i’w Ddisgwyl

  • Yn addas ar gyfer dechreuwyr a rhai gyda pheth profiad
  • Hyfforddiant arbenigol gan Diwtor, fel y gwelir yn y cylchgrawn Knitter
  • Cynhelir yr holl weithdai lliwio naturiol hyn mewn Stiwdio FelinFach broffesiynol, bwrpasol
  • Un Tiwtor ac uchafswm o bedwar myfyriwr.
  • Cwrs ymarferol gyda 6 awr (3.5 awr ar Gyrsiau Blasu) o hyfforddiant dan arweiniad
  • Darperir yr holl ddeunyddiau ac offer

Gwybodaeth Ychwanegol

Open from February to November.

Mae Cyrsiau Lliwiau Naturiol ar gael o fis Chwefror i fis Tachwedd.

Nid yw’r Gweithdy ar agor i’r cyhoedd – mae’n agored i fynychwyr y cwrs yn unig.

Parcio am ddim ar y safle.

WELSH:: Price Info:

Gellir prynu cyrsiau/gweithdai ar-lein. Mae gan bob cwrs uchafswm o bedwar o bobl – mae croeso i grwpiau o hyd at bedwar.

Cyfleusterau:

  • Groups welcome

Cyfarwyddiadau

Wedi’i leoli yn ardal cod post wledig SA37 yn Sir Benfro – y pentrefi agosaf yw Boncath a Chrymych a threfi arfordirol Trefdraeth ac Aberteifi yng Ngorllewin Cymru. Mae’r rhan fwyaf o ‘sat navs’ yn mynd â chi i fferm rhyw filltir i ffwrdd. Os byddwch yn penderfynu archebu cwrs, byddwn yn anfon map atoch!

Dim ar gael