Cardigan Walks

Ynglŷn â Cardigan Walks

Mae Cardigan Walks yn dod â chi allan ar daith hanes teulu-gyfeillgar yn archwilio hanes cyfoethog tref Aberteifi!

Ganwyd tref Aberteifi o gwmpas y castell enwog a godwyd yn y ddeuddegfed ganrif. Mae dros 100 o adeiladau rhestredig drwy’r dref yn dogfennu eu hanes a’u pwysigrwydd i’r ardal leol.

Mae Aberteifi bob amser wedi bod yn bwysig trwy orllewin Cymru ac wedi denu cymeriadau cryf a greodd a chollodd eu cyfoeth (ac, mewn rhai achosion, bywydau) yn y dref.

Wrth ddod allan gyda Cardigan Walks, byddwn yn rhannu straeon y bobl, lleoedd, ac amseroedd sydd wedi cael effaith ar y dref hardd hon. Ni fyddwch yn edrych ar dref Aberteifi yr un peth eto!

Mae ein teithiau cerdded yn 1.5 awr o hyd (tua 1.5 milltir o gerdded), ddwywaith y dydd, a 7 diwrnod yr wythnos.

Mae croeso i unrhyw grwpiau oedran. Mae plant bach hyd at dair oed yn rhad ac am ddim.

Mae’r daith yn bennaf yn defnyddio llwybrau a phalmentydd yn Aberteifi sy’n golygu bod y daith yn hygyrch. Oherwydd bod y daith yn mynd trwy’r dref lle gall fod traffig a rhwystrau ar balmentydd, nid yw’r daith yn addas ar gyfer cŵn. Cofiwch gymaint ag y gallwch o’r daith a dywedwch wrth eich ffrind blewog yr hanes lleol ar ôl cyrraedd adref!

Cost

£10.00 - £10.00 per ticket

Mae tocynnau yn £12.00 y pen. Mae plant bach hyd at 3 yn rhad ac am ddim. Nid yw’r daith yn daith sy’n gyfeillgar i anifeiliaid anwes.

Gwybodaeth Ychwanegol

Open from March to September.

Mae Cardigan Walks yn cynnig dwy daith y dydd:

10:00-11:30 am

13:00-14:30pm

WELSH:: Price Info:

Mae tocynnau yn £12.00 y pen. Mae plant bach hyd at 3 yn rhad ac am ddim. Nid yw’r daith yn daith sy’n gyfeillgar i anifeiliaid anwes.

Hygyrchedd

Mae teithiau hanes Cardigan Walks yn defnyddio ffyrdd a phalmentydd trwy dref Aberteifi. Mae teithiau yn hygyrch.

Cyfarwyddiadau

Mae Aberteifi yn dref fwy yng ngorllewin Cymru.

Ar ôl cyrraedd y dref, mae gan Aberteifi sawl maes parcio ar gael:

Maes Parcio Stryd y Cei

Maes Parcio Mwldan Isaf

Maes Parcio Williams Terrace

Maes Parcio Maes Parcio Maes Glas

Mae yna nifer o lwybrau bws yn rhedeg trwy Aberteifi.