Newyddion a blogiau diweddaraf

Beth sy’n digwydd yn Sir Benfro

 • Gŵyl Lleisiau Digyfeiliant Arberth

  Postiwyd January 20, 2020

  Daw Gŵyl Lleisiau Digyfeiliant Arberth (NAVF) yn ôl gyda dathliad dyrchafol o’r llais bob dwy flynedd dros benwythnos 15/16 Chwefror 2020 yn Neuadd y Frenhines, Arberth.

 • Datgelu Cysylltiadau Hynafol

  Postiwyd July 4, 2019

  Mae teithiau tywysedig am ddim o gloddfa archeolegol o Gapel Sant Padrig yn edrych dros draeth Porth Mawr yn dechrau ym mis Medi, diolch i raglen treftadaeth a chelfyddydol: Cysylltiadau Hynafol.

 • Gwobrau ar gyfer traethau Sir Benfro

  Postiwyd May 16, 2019

  Mae Sir Benfro yn dathlu llwyddiant yng Ngwobrau Arfordir Cymru 2019. Mae cyfanswm o 39 o draethau wedi'u cydnabod, gan ennill gwobrau'r Faner Las, Arfordir Glas, neu Wobr Glan y Môr.