Newyddion a blogiau diweddaraf

Beth sy’n digwydd yn Sir Benfro

 • Ple i drigolion ac ymwelwyr

  Postiwyd July 17, 2020

  Gofynnir i bobl sy’n bwriadu mwynhau Sir Benfro’r penwythnos hwn barchu ac ystyried y cymunedau lleol yr ymwelant â nhw.

 • Canllaw cyflym

  Postiwyd July 14, 2020

  Dyma ein canllaw cyflym i sicrhau eich diogelwch chi a'n cymunedau pan ymwelwch â Sir Benfro.

 • COVID-19: DIWEDDARIAD 23-3-20

  Postiwyd March 23, 2020

  Heriau sy'n codi o ymchwydd sydyn mewn Twristiaeth - datganiad gan Arweinydd Cyngor Sir Penfro, y Cynghorydd David Simpson.

 • Gŵyl Lleisiau Digyfeiliant Arberth

  Postiwyd January 20, 2020

  Daw Gŵyl Lleisiau Digyfeiliant Arberth (NAVF) yn ôl gyda dathliad dyrchafol o’r llais bob dwy flynedd dros benwythnos 15/16 Chwefror 2020 yn Neuadd y Frenhines, Arberth.