Mae Gardd Goedwig Colby yn dathlu statws cyfeillgar gwenyn

The National Trust, Sir Benfro

Bydd Gardd Goedwig Colby yn Sir Benfro yn cynnal llond cwch o weithgareddau yr haf hwn wrth i eiddo’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol ddathlu ei statws Caru Gwenyn, sy’n ardystiad cenedlaethol am ddiogelu peillwyr.

Y fenter hon gan Lywodraeth Cymru yw’r cynllun cenedlaethol cydlynol cyntaf sydd â’r nod o helpu i wyrdroi’r dirywiad mewn poblogaethau o bryfed peillio. Gardd Goedwig Colby yw’r ail o safleoedd yr Ymddiriedolaeth yng Nghymru i gyflawni’r ardystiad, yn dilyn Castell y Waun yn 2018.

Mae’r ardystiad yn cydnabod bod yr eiddo’n ymrwymedig i dyfu blodau sy’n addas i beillwyr drwy gydol y flwyddyn a chreu cartref i bryfed peillio, gan osgoi cemegion sy’n niweidio peillwyr a chynnwys y gymuned hefyd.

Dywedodd rheolwr Gardd Goedwig Colby, Steve Whitehead: “Rydyn ni wrth ein bodd o fod wedi cyflawni statws Caru Gwenyn am roi natur yn gyntaf wrth ein gwaith.

“Mae gwenyn, ynghyd â phryfed fel pili-palod a gwybed hofran, yn rhan hollbwysig o’n bywyd gwyllt brodorol. Drwy beillio, maent yn helpu i gynnal byd natur ynghyd ag amrywiaeth yn ein dolydd a’n gerddi, felly mae’n hanfodol ein bod yn eu diogelu.

©Clare Flynn
Colby brenhines y frenhines (Bombus pratorum)

“Mae ein gwaith ar draws yr ardd a’r ystâd ehangach wedi cynnwys adfer dolydd blodau gwyllt, creu stribedi blodau gwyllt, ymylon llydan i gaeau a chynefinoedd nythu prysg-goetir, plannu rhywogaethau brodorol a pherllannau sy’n gyfoeth o fywyd gwyllt, a diogelu ardaloedd sydd eisoes yn bodoli, gan gynnwys ardaloedd o laswellt hir a llystyfiant garw, boncyffion gwag a cheudyllau er mwyn i beillwyr allu eu defnyddio.”

Gwahoddir ymwelwyr i ddarganfod pŵer y peillwyr yr haf hwn wrth i’r ardd gynnal rhaglen o ddigwyddiadau a gweithgareddau ar y thema Gwenyn Gwych. Bydd gennym awgrymiadau i chi eu defnyddio gartref hefyd. O weithdai gwenyn gwellt, diwrnodau cychod gwenyn byw a theithiau cerdded blodau gwyllt i lwybr y peillwyr a chynnyrch mêl yn yr ystafell de, mae yna haid o weithgareddau i’w mwynhau.

Mae Gwenyn Gwych ymlaen o ddydd Sadwrn 25 Mai i ddydd Sul 1 Medi; edrychwch ar y wefan am ragor o fanylion ac am ddyddiadau ac amseroedd gweithgareddau unigol.