Canllaw cyflym ar ymweld â Sir Benfro.

Yn ddiogel.

Rydym yn edrych ymlaen yn fawr iawn at eich gweld yn ôl ond deallwn y gallwch fod yn pryderu rhywfaint ynghylch eich diogelwch. Mae rhai rhannau o’n cymunedau’n pryderu hefyd y gallai’r feirws gynyddu unwaith y dechreuwn ailagor yn araf i ymwelwyr.

A dyna pam y buom yn gweithio mor galed yn Sir Benfro i’w gwneud yn ddiogelach i chi a’n cymunedau pan fyddwch yn ymweld â ni.

Dyma ein canllaw cyflym i sicrhau eich diogelwch chi a’n cymunedau pan ymwelwch. Gallwch chi lawrlwytho’ch copi yma.

Am fwy o wybodaeth i helpu gyda chynllunio eich taith ewch i Croeso i Sir Benfro. Yn ddiogel