Canolfannau Gwybodaeth Sir Benfro

Canolfannau Gwybodaeth

Mae canolfannau gwybodaeth i’w cael ar hyd a lled Sir Benfro, a gallant helpu i ateb eich cwestiynau.

Canolfannau Gwybodaeth

Dinbych-y-pysgod – Galwadau ffôn, e-bost, ac ymweliadau personol

Tref Abergwaun – Galwadau ffôn, e-bost, ac ymweliadau personol

Canolfan wybodaeth, llyfrgell, ac oriel Hwlffordd  – Galwadau ffôn, e-bost, ac ymweliadau personol

Llyfrgell a chanolfan wybodaeth Aberdaugleddau – Galwadau ffôn, e-bost, ac ymweliadau personol

Llyfrgell a chanolfan wybodaeth Penfro – Galwadau ffôn, e-bost, ac ymweliadau personol

Llyfrgell a chanolfan wybodaeth Saundersfoot – Galwadau ffôn, e-bost, ac ymweliadau personol

Canolfannau Gwybodaeth Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro

Tyddewi, Canolfan Groeso Oriel y Parc  – Galwadau ffôn, e-bost, ac ymweliadau personol

Ar gyfer ymholiadau masnach twristiaeth yn unig

Adran Twristiaeth
Cyngor Sir Penfro
Neuadd y Sir
Hwlffordd
Sir Benfro
SA61 1TP

E-bost: tourism@pembrokeshire.gov.uk