Tai bync a hosteli

Math newydd o lety, ond yr un golygfeydd godidog

Dewis gwych o lety ar gyfer grwpiau

Tai bync a hosteli yn Sir Benfro

Mae pethau wedi gwella ers dyddiau’r dorm cymunedol a’r cyfleusterau sylfaenol.

Mae hostelau a thai bync Sir Benfro bellach yn swanc: décor cyfoes, ystafelloedd preifat i gyplau a theuluoedd, yn ogystal â’r stafelloedd bync traddodiadol sy’n wych ar gyfer criw o ffrindiau.

Ond un peth sydd heb newid yw’r lleoliadau anhygoel, mewn mannau anghysbell, sy’n cynnig croeso ar ddiwedd diwrnod hir o gerdded neu antur gyda’r teulu