Pentrefi gwyliau

Antur a gweithgareddau gwych – hwyl i’r teulu cyfan!

Popeth mewn un lle

Pentrefi gwyliau yn Sir Benfro

Mewn parc gwyliau yn Sir Benfro mae gennych y rhyddid i wneud cymaint neu gyn lleied ag y dymunwch chi!

Gadewch y car, neidiwch ar gefn beic, ac ewch am dro o gwmpas y parc. Does dim traffig, felly mae’n lle arbennig ar gyfer beicwyr sigledig y teulu! Os ydych am fynd y tu hwnt i ffiniau’r parc, mae tripiau arfordira a cherdded wedi’u trefnu, neu gallwch chi ddilyn eich trwyn o gwmpas cefn gwlad godidog Sir Benfro.