Digon o amrywiaeth a dewis

Gwesty gwledig traddodiadol neu westy cyfoes ger y môr?

Ble fyddwch chi’n noswylio?

Gwestai yn Sir Benfro

Mae dewis di-ben-draw i chi yn Sir Benfro.

Gwesty Sioraidd hardd yng nghanol y dref? Encil ar glogwyn uwchben y môr? Gwesty gwledig mewn coedlan? Mae gennym westai arbennig sydd wedi ennill Gwobrau Aur am eu lletygarwch a’u moethusrwydd, gyda bwytai fydd yn siŵr o blesio a sbas fydd yn gwneud i chi anghofio’r cwbl.

Neu efallai yr hoffech westy cyfoes, gyda’r ystafelloedd wedi’u haddurno â chelf trawiadol artistiaid lleol a blancedi’r melinau gwlân cyfagos i’ch cadw’n glyd ac yn gynnes.