Tai llety a gwely a brecwast

Croeso cynnes a brecwast arbennig Sir Benfro

Cartref oddi cartref

Tai llety yn Sir Benfro

Gall gwely a brecwast yn Sir Benfro fod yn un ystafell mewn cartref teuluol neu ychydig o ystafelloedd ar fferm.

Beth am ddechrau’r diwrnod o gwmpas bwrdd mawr yn bwyta brecwast blasus Sir Benfro ac yn cynllunio anturiaethau’r dydd? Mae llety gwely a brecwast yn wych os ydych am deithio o gwmpas ar eich gwyliau. Gallwch ddilyn eich trwyn hyd lonydd cul y fro – a phwy a ŵyr beth welwch chi ar eich taith, na ble byddwch chi’n treulio’r noson honno. Rydych yn siwr o ganfod mannau bythgofiadwy.