Arhoswch yn rhywle sydd ychydig bach yn wahanol

Beth am iwrt, pod gwersylla, tipi, neu geo-ddôm?