Bythynnod clyd a fflatiau ger y môr

Eich cartref oddi cartref – eich dihangfa

Dewis eang o lety hunanarlwyo

Bythynnod gwyliau a fflatiau yn Sir Benfro

Gogoniant hunanarlwyo yw y gallwch chi wneud fel fyd fynnoch chi ar eich gwyliau. Nosweithiau hwyr, boreau cynnar, beth bynnag sy’n eich siwtio chi.

Os oes well gennych chi swatio o flaen tanllwyth o dân gyda llyfr da, ewch amdani – rydych ar eich gwyliau.

Bydd Pero’n siŵr o fwynhau cysgu o flaen y tân hefyd, wedi llwyr ymlâdd ar ôl diwrnod hir o ddilyn ei drwyn hyd ffyrdd y fro. Mae gan Sir Benfro ddewis da o lety sy’n croesawu cŵn.

Ac os ydych yn chwilio am le perffaith i deulu a ffrindiau gyd-gwrdd, beth am ffermdy wedi’i adnewyddu, gyda’i gyfleusterau hamdden ei hun a bythynnod o gwmpas y buarth? Bydd digon o le yno i bawb.

Boed yn wyliau wythnos neu ychydig ddyddiau, rydych yn siwr o ddod o hyd i’r llety perffaith yn Sir Benfro. Eich cartref oddi cartref.