Aros ar fferm

Profwch fywyd ar fferm go iawn

Profi bywyd ar fferm

Aros ar fferm yn Sir Benfro

Does dim rhaid codi gyda’r wawr pan fyddwch yn aros ar un o ffermydd Sir Benfro.

Ond bydd arogl brecwast Sir Benfro yn eich denu o’r gwely. Am ddechrau ardderchog i’ch diwrnod

Gyda’r caeau’n glytwaith o’ch cwmpas, cewch ymgolli ym mywyd fferm Sir Benfro, ond heb yr holl waith caled! Mae’n berffaith ar gyfer teuluoedd.

Godro gwartheg a chodi moron, gwylio’r tractorau a’r peiriannau, casglu wyau ar gyfer brecwast, a bwydo’r anifeiliaid – rydych yn siwr o fwynhau bob eiliad.