Mae traethau Sir Benfro'n braf

Ymlacio gyda theulu a ffrindiau – dyna beth yw’r haf!

Os am ddyddiau hirfelyn tesog

Dewch i Sir Benfro yn yr haf

Wedi prysurdeb y gwanwyn, daw gwres yr haul i’n harafu, gobeithio!

Dyddiau diog yn crwydro’r arfordir gyda gwynt y môr yn torri drwy’r gwres, pa ffordd well o ddianc rhag prysurdeb bywyd bob dydd? Yr haf yw’r adeg berffaith i ymweld â Sir Benfro. 

Y traethau’n ferw o deuluoedd, a sŵn eu chwerthin i’w glywed o ochr draw y bae. Plant yn rhuthro dros y tywod aur i gyrraedd môr sydd ychydig yn oerach nag yr oeddent wedi’i feddwl 

Treulio’r nosweithiau gyda chwmni da, yn gwledda ar fwydydd gorau Sir Benfroac yn gwylio’r haul yn araf fachlud dros y gorwel 

Dyma’r tymor i ymlacio a mwynhau cwmnin gilydd. 

Awgrymiadau eraill

Efallai y byddech hefyd yn hoffi

Sir Benfro yn yr haf, pan fydd arogl melys perlysiau yn y gwynt a’r blodau gwylltion fel carped o aur.

Kerry Christiani, ar gyfer