Amser am seibiant

Gwyliau llawn egni ynteu ddyddiau diog? Dewiswch chi

Mae pawb angen seibiant

Penwythnosau a gwyliau byr yn Sir Benfro

Sir Benfro yw’r lle perffaith ar gyfer gwyliau penwythnos.

Gall fod yn llawn egni: yn cael hwyl yn taflu’ch hun o’r clogwyn i’r môr wrth arfordira. Gall fod yn dawel a myfyriol: mewn spa moethus efallai, neu’n ymweld ag amgueddfa neu oriel. Gall fod yn wyliau penwythnos gyda’r merched, neu’r bechgyn, yn gyfle i fwynhau gyda chyfeillion bore oes. Gall fod yn gyfle i chi gerdded eich rhan olaf o lwybr yr arfordir, a chwblhau’r daith 186 milltir o’r diwedd! 

Gallwch dreulio’r penwythnos cyfan yn bwyta pob mathau o fwydydd a diodydd o Sir Benfro. Bydd pawb yn siwr o fwynhau hynny! Cynhelir gwyliau bwyd trwy gydol y flwyddyn, er mwyn eich temtio gyda chynnyrch gorau’r Sir.  

Eich penwythnos chi, eich dewis chi. 

Awgrymiadau eraill

Efallai y byddech hefyd yn hoffi

"Rwy’n argymell Sir Benfro’n fawr iawn - mae popeth sydd ei angen yno ar gyfer gwyliau ardderchog"

Valery Collins, Experienced Traveller