Ymlaciwch, rydych wedi gwneud eich rhan

Llety a gweithgareddau gwyrdd fydd yn cadw pawb yn hapus

Does dim rhaid i wyliau cyhaladwy olygu cyfaddawd o ran steil nac ansawdd

Gwyliau cynaliadwy yn Sir Benfro

Ydych chi’n gyfarwydd â Glampio? Pebyll, tipis, iwrtau a geo-ddômau bendigedig gyda lloriau pren, gwelyau mawr braf, a thannau coed i’ch cadw’n glyd a chynnes drwy’r nos.

Cabanau eco pum seren sy’n debycach i westai crand na chabanau, ac ysguboriau hardd sy’n cynhyrchu eu hynni eu hunain ac yn defnyddio golau’r haul i gynhesu’r dŵr. Mae’r dewis yn ddiddiwedd 

Os ydych am grwydro, gallwch drefnu i deithio ar feic neu fws. Mae’r llwybrau beicio a’r clytwaith o ffyrdd tawel yn ei gwneud yn hawdd beicio, ac mae gwasanaethau bysiau’r arfordir yn cysylltu cymunedau diarffordd ac atyniadau ar hyd yr arfordir. 

Drwy ddefnyddio gwasanaeth Bws Arfordir Sir Benfro i fynd a dod rhwng gwahanol rannau o lwybr yr arfordir, rydw i’n gallu gadael y car adref a cherdded pytiau bychain o’r 186 milltir

Catherine Mack, o Ethical Traveller

Mae Grŵp Siarter Awyr Agored Sir Benfro wedi gwneud y broses o ddewis darparwyr gweithgareddau yn un hawdd. Dyma grŵp o bobl o’r un meddylfryd sy’n ymdrechu i sicrhau nad yw eu gweithgareddau antur yn niweidio arfordir a bywyd gwyllt Sir Benfro.  

Ac mae Sir Benfro hefyd yn ffodus o fod â rhwydwaith eang o gynhyrchwyr bwyd ledled y sir. Felly pan fyddwch naill ai’n prynu cynhwysion o farchnad ffermwyr neu’n bwyta yn ein bwytai blasus, does dim angen poeni am y milltiroedd bwyd – wedi’r cwbl, pa mor bell ydy ‘rownd y gornel’?!