Beth ddylech chi ei wneud

Os ewch yn sâl

PEIDIWCH â theithio i Sir Benfro os oes gennych chi neu neu rywun ar eich aelwyd symptomau COVID-19.

Os byddwch yn datblygu symptomau tra’r ydych ar wyliau, ewch adref.