Sicrwydd glendid a phellter cymdeithasol

Gwobr Barod Amdani

Barod Amdani yw nod swyddogol y DU i arwyddo bod busnes twristiaeth a chroeso wedi gweithio’n galed i ddilyn canllawiau COVID-19 y Llywodraeth a’r diwydiant a bod ganddo broses i gynnal hylendid a chynorthwyo cadw pellter cymdeithasol.

Byddwch yn eu gweld ar hyd a lled Sir Benfro.