Mae’n amser dianc

Gwyliau haf neu benwythnos bach?

Sir Benfro yw’r lle perffaith ar gyfer gwyliau

Gwyliau a gwyliau byr yn Sir Benfro

Beth sydd mor arbennig am y sir? Dyma’r unig le yn y DU sydd â Pharc Cenedlaethol arfordirol, sy’n golygu bod dyfroedd ac arfordir Sir Benfro yn dal i fod mor naturiol ag erioed.

Dyna sy’n gwneud hon yn ardal berffaith ar gyfer gwyliau egnïol: mae’r dyfroedd glân yn ardderchog ar gyfer caiacio, a thonnau gwylltion yr Iwerydd yn ei wneud yn lle arbennig i’r rhai sy’n hoff o syrffio neu arfordira.  

Mae digonedd o ddewis o draethau hefyd, gyda thraethau baner las fel Porth Mawr a Dinbych-y-pysgod, gyda’u cyfleusterau cyfagos, yn berffaith ar gyfer gwyliau gyda’r teulu. Ac os am wyliau gyda’r ci, mae traethau tawelach fel Traeth Llyfn, Wiseman’s Bridge, a Musselwick yn berffaith yn ystod y gwanwyn neu’r hydref 

Mae’n ardal mor hardd a pherffaith i fynd ar wyliau, ac rydw i wedi bod yn dod yma bob blwyddyn ers pan oeddwn i’n blentyn. Byddwn yn sicr yn ei argymell fel lle gwych ar gyfer gwyliau.

Louise, ar Facebook

Os oes arnoch chi awydd diwrnod allan tra fyddwch chi ar eich gwyliau yn Sir Benfro, mae digonedd o ddewis. Os am atyniadau i’r teulu, gallwch fynd i barciau antur neu barciau bywyd gwyllt, gwylio brwydr ffug mewn castell, neu fynd ar drip cwch i ynysoedd Sir Benfro i chwilio am ddolffiniaid, morloi, a hyd yn oed forfilod!  

A beth am ystyried gwyliau ‘gwyrdd’ yn Sir Benfro, a thrwy hynny gyfrannu at gadw’r Parc Cenedlaethol ar ei orau? Does dim angen cyfaddawdu o ran ansawdd, steil, na moethusrwydd ar wyliau cynaliadwy. Bydd y cabanau eco pum seren a’r gwasanaeth bysiau arfordirol yn sicrhau eich bod yn mwynhau pob moethusrwydd ac yn cael cyn lleied o effaith â phosibl ar yr amgylchedd wrth i chi deithio o gwmpas yr ardal.