Syrffio

Ymunwch ag ysgol syrffio neu dysgwch eich hun

Does unman gwell i syrffio

Syrffio yn Sir Benfro

Os gymerwch chi olwg iawn ar fap o Brydain, ar leoliad Sir Benfro yn enwedig, fe fyddwch yn sylweddoli pam fod syrffio’n gallu bod cystal yma.

Gan fod prif wyntoedd y DU yn dod o’r de-orllewin, traethau agored, sy’n wynebu’r de-orllewin, sy’n cynhyrchu’r tonnau gorau a mwyaf cyson.

Mae gan Sir Benfro dros 50 o draethau a digonedd ohoynt yn addas ar gyfer dechreuwyr, lle mae’r tonnau’n torri ar dywod; hefyd, am fod y rhan fwyaf o’r arfordir yn Barc Cenedlaethol mae ganddi rai o’r mannau mwyaf prydferth a’r dyfroedd glanaf ym Mhrydain. Syrffio gyda golygfa anhygoel!

Rydym wedi cael dyddiau pan mae’r ymchwydd yn lân ac uwch ein pennau, efallai ei bod hyd yn oed yn heulog, a does dim mwy na deg o bobl yn y rhes.

Alf Alderson, yn Mpora

Os nad ydych yn gallu syrffio, y ffordd orau o ddechrau yw mewn sesiwn flasu neu wersi. Mae gennym ysgolion syrffio teuluol penigamp sy’n rhoi plant mor ifanc â 6 ar ben ffordd. Mae rhai’n fodlon derbyn plant iau hyd yn oed os ydy mam a dad yn rhoi tro arni hefyd!

I ble ddylech chi fynd i ymarfer os oes gennych fwrdd, a’ch bod wedi meistroli sefyll ac eisiau mwy o her,? Dyma ein 8 traeth traethauio gorau ar gyfer bob gallu.