Pysgota ar gyfer dechreuwyr neu arbenigwyr

Môr, afon, traeth neu fras

Bydd yn siŵr o’ch bachu!

Pysgota yn Sir Benfro

Rydym yn ddigon ffodus o fod â rhai o’r mannau pysgota gorau yng Nghymru, boed hynny’n bysgota môr, pysgota gêm neu bysgota bras a dŵr llonydd – mae cyfan ar gael yma.

Mae Sir Benfro’n enwog am ei draenogiaid y môr ac mae ganddi lu o draethau syrffio hawdd eu cyrraedd, rai ohonynt yn filltiroedd o hyd, sy’n llefydd gwych i bysgota.

Gallwch fynd ar drip pysgota o Ddinbych-y-pysgod, Saundersfoot, Dale neu Dyddewi, sy’n ffordd wych o ddal rhywbeth blasus, mecryll fel arfer, ar gyfer y barbeciw. Mae hefyd yn ffordd ardderchog o weld arfordir Sir Benfro a’i bywyd gwyllt morol. Mae tripiau’n berffaith ar gyfer teuluoedd.

Es i am benwythnos i Sir Benfro, ond arhosais am 8 diwrnod oherwydd y pysgota rhagorol oedd ar gael yno.

Moc Morgan – pysgotwr o fri o Gymru

Mae pysgodfeydd bras a dŵr llonydd ar gael ledled y sir, sy’n darparu llwyfannau pysgota ar gyfer pob gallu. Peidiwch â phoeni os fyddwch yn anghofio’ch taclau pysgota, gallwch logi gwialen a chael abwyd fel arfer.

Ar afonydd Teifi, Cleddau Ddu a Chleddau Wen mae’r pysgota gêm gan mwyaf. Gan amlaf mae’r hawl i bysgota naill ai’n perthyn i’r tirfeddiannwr neu i un o’r clybiau pysgota sydd ar hyd eu glannau. Mae trwyddedau dydd ar gael gan y rhan fwyaf o glybiau, sy’n berffaith ar gyfer ymwelwyr.