Dringo creigiau

Llwybrau gwych, golygfeydd godidog. Cyfuniad perffaith

Bydd angen i chi fod yn hoff o uchder

Dringo creigiau yn Sir Benfro

Hoffi’r syniad o hongian ar raff uwchlaw’r tonnau gwylltion, ond yn gwybod fawr ddim am ddringo creigiau mewn gwirionedd?

Beth am roi cynnig ar sesiwn dringo creigiau yn Sir Benfro? Bydd tywysyddion cymwysedig yn datblygu eich techneg ddringo, yn eich helpu i herio’ch hun, ac yn rhoi hwb i’ch hyder gan wneud i chi awchu am ragor.

Os ydych yn hoffi ychydig o ddrama ynghyd â'ch dringo, yna Sir Benfro yw’r lle i chi.

Lindsey Walsh, yn Mpora

Gyda thros 3,000 o lwybrau i ddewis ohonynt, mae digon o gyfleoedd ar gyfer pob gallu, a digonedd o le i bawb. Mae’r clogwyni calchfaen ar arfordir y de yn arbennig o drawiadol, yn enwedig yr Huntsman’s Leap rhyfeddol, clogwyn mwyaf eiconig Sir Benfro.

Os oes well gennych roi tro ar ddringo dan do, ewch draw i The Overhang yn Ninbych-y-pysgod neu ‘The Hangout’ yng Nghanolfan Hamdden Hwlffordd. Maen nhw’n berffaith ar gyfer dechreuwyr o bob oed; darllenwch ragor yn Beth am… ddringo dan do.