Cerdded mewn tirwedd sy’n ysbrydoli

Anadlwch yn ddwfn a mwynhewch bob eiliad

Un o’r llwybrau cerdded gorau yn y DU

Cerdded yn Sir Benfro

Ond ble mae cychwyn? Ar afordir Sir Benfro, yn bendant; sy’n fwyaf adnabyddus am ei lwybr sy’n troelli o gwmpas baeau trawiadol a phentiroedd rhyfeddol yr unig Barc Cenedlaethol arfordirol ym Mhrydain.

Mae’r daith 186 milltir neu 299km yn waith caled os ydych am ei chwblhau o’r dechrau i’r diwedd, a bydd angen 10 i 15 diwrnod arnoch. Ond mae’r rhan fwyaf yn cerdded rhan ohoni ar y tro, gan addo bob tro y byddan nhw’n dychwelyd i gwblhau gweddill y llwybr.

Mae cyflwyno’r gwasanaethau bws arfordirol wedi’i gwneud yn haws cerdded llwybr yr arfordir heb fod angen aildroedio’r un rhan neu fynd â dau gar.

Mae tirwedd Arfordir Sir Benfro yn lle syfrdanol i gerddwyr fynd am dro ar hyd dwsinau o draethau, pentiroedd, baeau, clogwyni, a threfi glan môr gorau Cymru.

Cylchgrawn National Geographic

Wrth i chi adael yr arfordir, mae clytwaith o lwybrau troed a llwybrau ceffyl, ledled Sir Benfro, yn eich tywys i fyny bryniau, drwy goetiroedd hynafol ac i lawr i gymoedd tawel gan ddatgelu rhannau o’r sir na fydd y rhan fwyaf o bobl yn eu gweld. Mae’r llwybrau hyn yr un mor drawiadol â’r rhai arfordirol.

Os oes angen llwybr hygyrch arnoch, boed hynny ar gyfer cadair wthio, cadair olwyn neu sgwter, gallwch ddal i fwynhau harddwch Sir Benfro’n llawn. Bu Cerddwch Sir Benfro a Pharc Cenedlaethol Arfordir Penfro yn gweithio’n galed i wneud Sir Benfro’n hygyrch i bawb, gan gynnwys llwybrau ar yr arfordir ac mewn coetiroedd.