Canolfannau awyr agored a gweithgareddau

Bydd tywyswyr antur profiadol yn eich helpu i ateb galwad y gwyllt

Sut antur hoffech chi?

Canolfannau gweithgareddau yn Sir Benfro

Mae canolfannau gweithgareddau, gyda’u staff o arbenigwyr antur cymwysedig, yn ffordd berffaith o gael blas ar nifer o weithgareddau, boed mewn diwrnod, penwythnos neu wyliau llawn antur.

P’un ai’ch bod yn rhoi cynnig ar weithgaredd newydd neu’n ceisio gwella’ch sgiliau, mae canolfannau gweithgareddau’n cynnig cymysgedd wych o ysbrydoliaeth ac anogaeth.

‘Pop! Pop! Pop!’ gweiddodd hyfforddwr wrth i mi ymbalfalu cyn plymio wysg fy nhrwyn i’r dŵr gwyn. Rydw i mewn gwers syrffio i ddechreuwyr.

Rosie Fuller, yng nghylchgrawn Adventure Travel

Mae diwrnodau neu hanner diwrnodau antur ar gael i unigolion, teuluoedd a grwpiau, ac mae rhai canolfannau’n cynnig y dewis o aros ar y safle. Fel arfer, mae bwyd cartref blasus ar gael, a gallwch dreulio’r nosweithiau o flaen tanllwyth o dân yn hel atgofion am y dydd.

Mae canolfannau gweithgareddau yn llefydd gwych i ddechrau’ch perthynas ag awyr iach Sir Benfro.