Padlo'r Parc Cenedlaethol

Crwydrwch yr arfordir mewn ffordd newydd

Golwg wahanol ar Sir Benfro

Caiacio môr yn Sir Benfro

Mae caiacio yn Sir Benfro yn ffordd anhygoel o weld yr arfordir rhyfeddol, ei adar a’i fywyd môr.

Mae 220 milltir o arfordir amrywiol Sir Benfro’n rhoi cyfle i badlwyr o bob gallu grwydro unig Barc Cenedlaethol arfordirol Prydain ar eu liwt eu hunain.

Cymrwch seibiant bach ar draeth diarffordd, drifftiwch heibio i forloi a llamhidyddion, crwydrwch ogofâu dirgel neu chwaraewch ar donnau dŵr glân rhai o draethau gorau’r DU.

Roeddwn i'n meddwl bod cerdded llwybr Arfordir Sir Benfro yn rhyfeddol, ond roeddwn wedi fy syfrdanu’n llwyr wrth gaiacio môr ar hyd baeau cudd yr arfordir, gyda’i glogwyni lafa petraidd.

Peppermint Pattis, yn The Guardian Travel

Gall padlwyr profiadol berffeithio’u sgiliau gydag un o’r nifer o dywyswyr profiadol a chymwysedig, naill ai yn nyfroedd gwyllt neu lonydd Sir Benfro. Yn ‘The Bitches’ ger Tyddewi mae un o lifoedd llanw cyflymaf y DU, sy’n cyrraedd hyd at 18 not wrth i’r llanw lifo tua’r gogledd, gan greu trobyllau, trolifau a chyfresi mawr o donnau. Neu rhowch gynnig ar sesiwn flasu hanner diwrnod mewn bae cysgodol, sy’n berffaith ar gyfer grwpiau teuluol.