Arfordiro

Dringwch, neidiwch a nofiwch i fyd newydd sbon!

Beth yw arfordiro?

Arfordiro yn Sir Benfro

Dringo, sgramblo, neidio oddi ar glogwyni, nofio a llwyth o adrenalin. Dyna yw arfordiro.

Mae arfordir trawiadol Sir Benfro yn lle delfrydol ar gyfer y math hwn o antur gyffrous, lle fyddwch yn nofio i ogofâu môr, yn dringo drwy fwâu naturiol yn y graig ac yn taflu’ch hun oddi ar glogwyni serth.

“Rydw i newydd gael un o’r penwythnosau gorau erioed, roedd yn wych rhoi cynnig ar arfordiro. Dw i ddim wedi chwerthin cymaint yn fy myw!”

Louise, o Fryste

Mae tywyswyr arfordiro Sir Benfro i gyd yn gymwysedig iawn ac yn hen gyfarwydd â’n harfodir. Gall arfordiro fod yn weithgaredd peryglus, felly’r ffordd orau o gadw’n ddiogel yw mynd gydag un o’n darparwyr arfordiro rhestredig.

Os ydych yn fodlon mentro, cewch ddiwrnod i’w gofio.