Traeth y Priordy

Traeth perffaith ar Ynys Bŷr, oddi ar draeth y de, Dinbych-y-pysgod.

Mae’r ynys yn gartref i fynachod Urdd y Sistersiaid. Gallwch gyrraedd yr ynys ar gwch naill o Harbwr Dinbych-y-pysgod neu o draeth y Castell, yn dibynnu ar y llanw.

Mae’r cychod yn mynd rhwng y Pasg a diwedd mis Hydref, o ddydd Llun i ddydd Gwener a dydd Sadwrn yn ystod misoedd Mehefin, Gorffennaf ac Awst. Mae’r ynys ar gau ar ddydd Sul.

Mae’n draeth ardderchog ar gyfer teuluoedd gan fod digon o le i redeg o gwmpas heb amharu dim ar neb arall ar y traeth ac yn lle perffaith i gael picnic.

Gwobr Arfordir Gwyrdd 2019

Parcio

Na.

Cyfleusterau

Dim.

Cyfleusterau ar yr arfordir

Caffi a thoiledau ar yr ynys ynghyd â swyddfa bost a siop Ynys Bŷr. Mae ambell lety hunanarlwyo ar yr ynys.

Awgrymiadau eraill

Efallai y byddech hefyd yn hoffi