Traeth Wiseman’s Bridge

Mae Wiseman’s Bridge yn draeth llydan ond creigiog gyda llethr o gerrig mân y tu ôl iddo. Mae angen gofal wrth gyrraedd y môr pan fydd y llanw’n isel gan fod yn rhaid i chi ddringo dros y creigiau.

Mae nant yn llifo ac yn lledu ar draws y traeth ar yr ochr orllewinol a gall fod yn anodd ei chroesi.

Mae’n bosibl cerdded yr holl ffordd i Amroth neu Saundersfoot ar hyd y traeth pan fydd y llanw’n isel iawn.

Mae llwybr yr arfordir yn dilyn yr hen dramffordd i Saundersfoot ar hyd wal fôr uchel a thrwy dwneli ardderchog. Edrychwch am fynedfa i hen lofa ar y ffordd.

Os ydych yn bwriadu ymweld, gwiriwch amseroedd y llanw er mwyn gwneud yn siŵr bod gennych ddigon o draeth i chwarae arno ac na fyddwch yn cael eich ynysu pan fydd y llanw’n troi!

Gwobr Glan Môr 2019

Parcio

Ychydig o leoedd parcio ar ochr y ffordd.

Cyfleusterau

Dim.

Cyfleusterau ar yr arfordir

Toiled a thafarn sydd â bwyty mewn tŷ gwydr ar ochr y traeth.

  • Nofio
  • Maes Parcio Rhad ac am Ddim
  • Ffôn
  • Creigiog
  • Traeth Tywodlyd
  • Pysgota Môr
  • Traeth Gwobr Glan Môr
  • Toiledau

Awgrymiadau eraill

Efallai y byddech hefyd yn hoffi