Traeth Wdig

Traeth bach tywodlyd wrth ymyl porthladd y llongau fferi.

Mae promenâd uwch ben y traeth a morglawdd hir y gallwch gerdded ar ei hyd.

Oddi ar y traeth, weithiau gallwch weld dolffiniaid a heulforgwn yn nofio o gwmpas yr harbwr.

Ceir cyfyngiadau ar gŵn ym mhen gogleddol y traeth rhwng Mai 1af a Medi 30ain. Edrychwch ar fap o’r traeth er mwyn gweld i ba ran o’r traeth mae hyn yn berthnasol.

Os ydych yn bwriadu ymweld, gwiriwch amseroedd y llanw er mwyn gwneud yn siŵr bod gennych ddigon o draeth i chwarae arno ac na fyddwch yn cael eich ynysu pan fydd y llanw’n troi!

Gwobr Glan Môr 2019

Parcio

Mae maes parcio talu ac arddangos ar gyfer 60 o geir uwchben y traeth.

Cyfleusterau

Toiledau, llithrfa.

Cyfleusterau ar yr arfordir

Mae dewis da o westai, gwely a brecwast, tai llety a meysydd carafanau a gwersylla yn Abergwaun.

 • Nofio
 • Caffi
 • Canŵio
 • Maes Parcio
 • Toiledau Anabl
 • Ffôn
 • Hwylio
 • Traeth Tywodlyd
 • Pysgota Môr
 • Traeth Gwobr Glan Môr
 • Llithrfa neu Fan Lansio
 • Nant
 • Toiledau
 • Sgïo Dŵr
 • Hwylfyrddio

Awgrymiadau eraill

Efallai y byddech hefyd yn hoffi