Traeth St Brides Haven

Traeth creigiog a thywodlyd cysgodol, sy’n boblogaidd gyda deifwyr.

Mae digon o byllau glan môr i gadw anturiaethwyr ifanc yn hapus am oriau.

Mae eglwys ddiddorol ger y traeth ond prif atyniad y bae yw Castell Sain Ffraid, cartref barwnol o’r 19fed ganrif. Bellach mae’n ganolfan hunanarlwyo.

Os ydych yn bwriadu ymweld, gwiriwch amseroedd y llanw er mwyn gwneud yn siŵr bod gennych ddigon o draeth i chwarae arno ac na fyddwch yn cael eich ynysu pan fydd y llanw’n troi!

Gwobrau

Gwobr Glan Môr (Gwledig) 2018

Beth sydd yn nhraeth St Brides Haven?

Parcio

Pacio ar gyfer 20 car yn unig.

Cyfleusterau

Toiledau.

Cyfleusterau ar yr arfordir

Mae’r cyfleusterau agosaf ym mhentref Marloes lle mae tafarn, bwyty a chaffi/bar. Mae rhywfaint o lety gwely a brecwast a llety hunanarlwyo yn ogystal â gwersylloedd yn yr ardal.

Nodweddion

 • Nofio
 • Byddwch yn Wyliadwrus o Geryntau
 • Maes Parcio
 • Ffôn
 • Creigiog
 • Traeth Tywodlyd
 • Pysgota Môr
 • Traeth Gwobr Glan Môr
 • Nant
 • Gweithgareddau Tanddwr
 • Toiledau