Traeth Poppit

Wrth aber Afon Teifi, mae traeth Poppit yn draeth tywodlyd gyda thwyni tywod.

Mae digon o draeth ar lanw uchel ond pan fydd y llanw’n isel mae fel petai’r tywod yn ymestyn draw yr holl ffordd i Gwbert, yr ochr draw. Ond, peidiwch â mentro croesi gan fod y ceryntau’n rhy gryf. Gwyliwch y llanw wrth iddo ddod i mewn. Mae’n gyflym!

Dyma ddechrau neu ddiwedd Llwybr Arfordir Sir Benfro sy’n 186 milltir o hyd ac yn mynd â chi’r holl ffordd o gwmpas yr arfordir i Amroth yn y de.

Ceir cyfyngiadau ar gŵn ym mhen gorllewinol y traeth rhwng Mai 1af a Medi 30ain. Edrychwch ar fap o’r traeth er mwyn gweld i ba ran o’r traeth y mae hyn yn berthnasol.

Os ydych yn bwriadu ymweld, gwiriwch amseroedd y llanw er mwyn gwneud yn siŵr bod gennych ddigon o draeth i chwarae arno ac na fyddwch yn cael eich ynysu pan fydd y llanw’n troi!

Gwobr Baner Las 2019

Parcio

Mae maes parcio ger gorsaf bad achub yr RNLI.

Cyfleusterau

Mae gwylwyr y glannau yn gweithio rhwng diwedd mis Mehefin a dechrau mis Medi.

Cyfleusterau ar yr arfordir

Toiledau a chaffi. Llandudoch yw’r pentref agosaf ac mae tafarnau, siop sglodion ac Abaty yno. Mae dewis da o westai, gwely a brecwast, llety ymwelwyr, meysyll carafanau a gwersylla yn yr ardal.

 • Nofio
 • Byddwch yn Wyliadwrus o Geryntau
 • Caffi
 • Canŵio
 • Maes Parcio
 • Toiledau Anabl
 • Cyfyngiadau ar gŵn
 • Cymorth Cyntaf
 • Gwyliwr y Glannau
 • Ffôn
 • Twyni Tywod
 • Traeth Tywodlyd
 • Traeth Gwobr Glan Môr
 • Syrffio
 • Toiledau
 • Hwylfyrddio

Awgrymiadau eraill

Efallai y byddech hefyd yn hoffi