Traeth Penalun

Ym mhen pellaf traeth y de, Dinbych-y-pysgod mae Traeth Penalun.

Mae’n fwy o estyniad o Draeth y De na bae ar wahan, ond mae ganddo gymeriad hollol wahanol.

Does dim llawer yn ymweld â’r rhan hon o’r traeth.

Traeth o dywod a graean, gyda thwyni tywod y tu ôl iddo, sy’n cael ei gysgodi rhag y gwynt gan Drwyn Giltar.

I gyrraedd yno, cerddwch ar draws y twyni o orsaf Penalun, er bod y llwybr hwn ar gau o dro i dro gan ei fod yn croesi maes tanio.

Os ydych yn bwriadu ymweld, gwiriwch amseroedd y llanw er mwyn gwneud yn siŵr bod gennych ddigon o draeth i chwarae arno ac na fyddwch yn cael eich ynysu pan fydd y llanw’n troi!

Gwobr Arfordir Gwyrdd 2019 a Gwobr Glan Môr 2019

Parcio

Mae’r lleoedd parcio agosaf yng ngorsaf Penalun ar yr A4139, ffordd Penfro.

Cyfleusterau

Dim.

Cyfleusterau ar yr arfordir

Mae’r cyfleusterau agosaf yn Ninbych-y-pysgod. Mae gwesty a nifer o sefydliadau hunanarlwyo ym Mhenalun.

  • Nofio
  • Maes Parcio
  • Toiledau Anabl
  • Gwobr Arfordir Gwyrdd
  • Ffôn
  • Twyni Tywod
  • Traeth Tywodlyd
  • Pysgota Môr
  • Traeth Gwobr Glan Môr
  • Toiled

Awgrymiadau eraill

Efallai y byddech hefyd yn hoffi