Traeth Parrog, Trefdraeth

Darn hyfryd o arfordir. Mae Llwybr yr Arfordir yn ymdroelli o gwmpas hen orsaf y bad achub, weithiau ar y traeth, weithiau ar y ffordd ac, mewn un man mae’n croesi sarn ryfeddol wedi’i hadeiladu o lechi mewn patrwm saethben.

Mae’n bosibl croesi’r afon ger y clwb hwylio i Draeth Trefdraeth. Mae’r ‘ffordd hir’ yn ôl yn mynd â chi ar hyd yr aber at y bont.

Gerllaw mae siambr gladdu Carreg Coetan.

Mae ambell i draeth o gerrig mân ond ni fyddem yn argymhell eich bod yn nofio yma.

Os ydych yn bwriadu ymweld, gwiriwch amseroedd y llanw er mwyn gwneud yn siŵr bod gennych ddigon o draeth i chwarae arno ac na fyddwch yn cael eich ynysu pan fydd y llanw’n troi!

Parcio

Mae ychydig o leoedd parcio ger y clwb hwylio.

Cyfleusterau

Llithrfa.

 Cyfleusterau ar yr arfordir

Toiledau a chaffi ger y clwb hwylio.

 • Byddwch yn Wyliadwrus o Geryntau
 • Canŵio
 • Maes Parcio
 • Aber
 • Angori
 • Ffôn
 • Cychod Modur
 • Creigiog
 • Hwylio
 • Traeth Tywodlyd
 • Pysgota Môr
 • Rhwyfo Môr
 • Llithrfa neu Fan Lansio
 • Toiledau
 • Hwylfyrddio

Awgrymiadau eraill

Efallai y byddech hefyd yn hoffi