Traeth Nolton Haven

Cilfach gul o gerrig mân a thywod ar lanw uchel ond ar lanw isel, traeth hir a chul gyda chlogwyni uchel.

Dylai nofwyr fod yn ofalus gan fod ceryntau cryf oddi ar Nolton Haven.

Os ydych yn bwriadu ymweld, gwiriwch amseroedd y llanw er mwyn gwneud yn siŵr bod gennych ddigon o draeth i chwarae arno ac na fyddwch yn cael eich ynysu pan fydd y llanw’n troi!

Gwobr Glan Môr 2019

Parcio

Mae maes parcio’r Parc Cenedlaethol.

Cyfleusterau

Toiledau a llithrfa.

Cyfleusterau ar yr arfordir

Mae tafarn a bwyty yn Nolton Haven a dewis o lety hunanarlwyo, a maes carafanau a gwersylla.

 • Nodweddion
 • Nofio
 • Byddwch yn Wyliadwrus o Geryntau
 • Canŵio
 • Clogwyni
 • Maes Parcio Rhad ac Am Ddim
 • Ffôn
 • Creigiog
 • Hwylio
 • Traeth Tywodlyd
 • Pysgota Môr
 • Traeth Gwobr Glan Môr
 • Llithrfa neu Fan Lansio
 • Nant
 • Gweithgareddau Tanddwr
 • Toiledau (tymhorol)