Traeth Mawr Trefdraeth

Traeth llydan, hir wrth aber Afon Nyfer.

Mae’r traeth tywodlyd hwn, gyda’i dwyni tywod, yn ddigon mawr ar gyfer eich gweithgareddau i gyd, ac ar lanw isel, gallwch groesi’r afon i draeth Parrog, Trefdraeth,

Mae’n boblogaidd gyda rhai sy’n mwynhau bob math o chwaraeon dŵr.

Os ydych yn bwriadu ymweld, gwiriwch amseroedd y llanw er mwyn gwneud yn siŵr bod gennych ddigon o draeth i chwarae arno ac na fyddwch yn cael eich ynysu pan fydd y llanw’n troi!

Gwobr Glan Môr 2019

Parcio

Ar ben y traeth neu ar draeth Parrog, Trefdraeth (mae’r maes parcio hwn yn brysur iawn yn ystod misoedd yr haf).

Cyfleusterau

Llithrfa. Mae gwylwyr y glannau yma rhwng diwedd mis Mehefin a dechrau mis Medi.

Cyfleusterau ar yr arfordir

Caffi a thoiledau. Mae gan Drefdraeth holl gyfleusterau pentref mawr, gan gynnwys orielau, llogi beiciau, clwb golff a Chanolfan Groeso’r Parc Cenedlaethol. Mae dewis da o westai, gwely a brecwast, tai ymwelwyr, meysydd carafanau a gwersylla yn yr ardal. Cafodd y cwrs golff sy’n cefnu ar y traeth ei ymestyn i 18 twll yn 2008 ac adeiladwyd bwyty a gwesty ardderchog.

 • Nofio
 • Caffi
 • Canŵio
 • Maes Parcio
 • Cymorth Cyntaf
 • Gwyliwr y Glannau
 • Ffôn
 • Hwylio
 • Twyni Tywod
 • Traeth Tywodlyd
 • Pysgota Môr
 • Rhwyfo Môr
 • Traeth Gwobr Glan Môr
 • Llithrfa neu Fan Lansio
 • Gweithgareddau Tanddwr
 • Toiledau
 • Hwylfyrddio