Traeth Martin’s Haven

Traeth o gerrig mân ble mae’r cychod yn gadael am Ynys Sgomer.

Mae hwn yn fan prysur gan fod y traeth yn ffefryn gyda deifwyr sy’n mynd i Warchodfa Natur Morol Sgomer.

Mae’r llwybr serth o’r maes parcio i’r traeth.

Os ydych yn bwriadu ymweld, gwiriwch amseroedd y llanw er mwyn gwneud yn siŵr bod gennych ddigon o draeth i chwarae arno ac na fyddwch yn cael eich ynysu pan fydd y llanw’n troi!

Gwobrau

Gwobr Arfordir Gwyrdd 2019 a Gwobr Glan Môr 2019

Beth sydd yn nhraeth Martin’s Haven?

Parcio

Maes Parcio’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol.

Cyfleusterau

Toiledau.

Cyfleusterau ar yr arfordir

Mae Lockley Lodge, canolfan ddehongli ar gyfer Ymddiriedolaeth Bywyd Gwyllt De a Gorllewin Cymru, uwchben y traeth. Mae’r cyfleusterau agosaf ym mhentref Marloes sydd â thafarn, bwyty a chaffi/bar. Mae yno hefyd ddewis o leoedd gwely a brecwast a llety hunanarlwyo yn ogystal â meysydd gwersylla.

Nodweddion

 • Nofio
 • Byddwch yn Wyliadwrus o Geryntau
 • Maes Parcio
 • Gwobr Arfordir Gwyrdd
 • Traeth Cerrig Mân
 • Ffôn
 • Creigiog
 • Pysgota Môr
 • Traeth Gwobr Glan Môr
 • Gweithgareddau Tanddwr
 • Toiledau (tymhorol)

Awgrymiadau eraill

Efallai y byddech hefyd yn hoffi