Traeth Martin’s Haven

Traeth o gerrig mân ble mae’r cychod yn gadael am Ynys Sgomer.

Mae hwn yn fan prysur gan fod y traeth yn ffefryn gyda deifwyr sy’n mynd i Warchodfa Natur Morol Sgomer.

Mae’r llwybr serth o’r maes parcio i’r traeth.

Os ydych yn bwriadu ymweld, gwiriwch amseroedd y llanw er mwyn gwneud yn siŵr bod gennych ddigon o draeth i chwarae arno ac na fyddwch yn cael eich ynysu pan fydd y llanw’n troi!

Gwobr Arfordir Gwyrdd 2019 a Gwobr Glan Môr 2019

Parcio

Maes Parcio’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol.

Cyfleusterau

Toiledau.

Cyfleusterau ar yr arfordir

Mae Lockley Lodge, canolfan ddehongli ar gyfer Ymddiriedolaeth Bywyd Gwyllt De a Gorllewin Cymru, uwchben y traeth. Mae’r cyfleusterau agosaf ym mhentref Marloes sydd â thafarn, bwyty a chaffi/bar. Mae yno hefyd ddewis o leoedd gwely a brecwast a llety hunanarlwyo yn ogystal â meysydd gwersylla.

 • Nofio
 • Byddwch yn Wyliadwrus o Geryntau
 • Maes Parcio
 • Gwobr Arfordir Gwyrdd
 • Traeth Cerrig Mân
 • Ffôn
 • Creigiog
 • Pysgota Môr
 • Traeth Gwobr Glan Môr
 • Gweithgareddau Tanddwr
 • Toiledau (tymhorol)

Awgrymiadau eraill

Efallai y byddech hefyd yn hoffi