Traeth Maenorbŷr

Traeth tywodlyd gyda thwyni tywod a nant yn llifo i lawr yr ochr ogleddol.

Mae Maenorbŷr yn draeth sy’n wynebu’r gorllewin ac felly mae’n draeth syrffio poblogaidd. Cofiwch, fodd bynnag, bod ceryntau cryf iawn yn y môr fan hyn.

Os ydych yn bwriadu ymweld, gwiriwch amseroedd y llanw er mwyn gwneud yn siŵr bod gennych ddigon o draeth i chwarae arno ac na fyddwch yn cael eich ynysu pan fydd y llanw’n troi!

Gwobr Glan Môr 2019 a Gwobr Arfordir Gwyrdd 2019

Parcio

30 lle ym maes parcio’r Parc Cenedlaethol a 10 lle ychwaneol ar hyd yr arfordir tuag at Freshwater East.

Cyfleusterau

Toiledau. Fan hufen iâ.

Cyfleusterau ar yr arfordir

Mae nifer o gaffis a thafarn ym Maenorbŷr. Mae dewis da o westai, lleoedd gwely a brecwast, tai llety, hunanarlwyo a maes carafanau/gwersylla. Mae Hostel Ieuenctid yn Skrinkle Haven ac mae castell mawreddog Maenorbŷr uwchben y traeth.

 • Nofio
 • Byddwch yn Wyliadwrus o Geryntau
 • Caffi
 • Canŵio
 • Maes Parcio
 • Gwobr Arfordir Gwyrdd
 • Ffôn
 • Twyni Tywod
 • Traeth Tywodlyd
 • Pysgota Môr
 • Traeth Gwobr Glan Môr
 • Nant
 • Syrffio
 • Toiledau