Traeth Freshwater East

Bae llydan o dywod euraid gyda thwyni tywod, a nant yn llifo drwy’r traeth yn y pen deheuol.

Ar lanw isel, daw digon o dywod i’r golwg fel bod lle i bawb chwarae gemau pêl heb boeni dim am amharu ar neb arall, ac mae’r clogwyni isel yn y pen dwyreiniol yn golygu bod sawl bae hyfryd a phreifat yma.

Os ydych yn bwriadu ymweld, gwiriwch amseroedd y llanw er mwyn gwneud yn siŵr bod gennych ddigon o draeth i chwarae arno ac na fyddwch yn cael eich ynysu pan fydd y llanw’n troi!

Gwobr Arfordir Gwyrdd 2019 a Gwobr Glan Môr 2019

Parcio

Gallwch chi barcio ar draws y ffordd.

Cyfleusterau

Llithrfa, toiledau.

Cyfleusterau ar yr arfordir

Tu ôl i’r traeth mae Parc Carafanau Freshwater Bay sydd â chanolfan gweithgareddau awyr agored a chaffi a bwyty The Longhouse. Mae caffi/bwyty, ynghyd â thafarn a siop ym mhentref Frestwater East.

 • Nofio
 • Caffi
 • Canŵio
 • Maes Parcio
 • Toiledau Anabl
 • Gwobr Arfordir Gwyrdd
 • Angori
 • Ffôn
 • Cychod Modur
 • Hwylio
 • Twyni Tywod
 • Traeth Tywodlyd
 • Pysgota Môr
 • Traeth Gwobr Glan Môr
 • Llithrfa neu Fan Lansio
 • Nant
 • Syrffio
 • Toiledau
 • Sgïo Dŵr
 • Hwylfyrddio

Awgrymiadau eraill

Efallai y byddech hefyd yn hoffi