Traeth Dale

Traeth cerrig mân yn bennaf gyda pheth tywod, sy’n lle delfrydol ar gyfer chwaraeon dŵr. Mae mewn bae cysgodol a llydan ac yn fan ardderchog i berffeithio’ch sgiliau hwylfyrddio, hwylio, neu unrhyw gamp arall ar y dŵr a dweud y gwir.

Mae cyfyngiadau ar gŵn ym mhen gogleddol y traeth rhwng Mai 1af a Medi 30ain. Edrychwch ar fap o’r traeth er mwyn gweld i ba ran o’r traeth y mae’n berthnasol.

Os ydych yn bwriadu ymweld, gwiriwch amseroedd y llanw er mwyn gwneud yn siŵr bod gennych ddigon o draeth i chwarae arno ac na fyddwch yn cael eich ynysu pan fydd y llanw’n troi!

 

Traeth Baner Las 2019

Parcio

Mae ychydig o leoedd ar hyd ochr y traeth neu mae maes parcio talu ac arddangos gyda 100 o leoedd y tu ôl i’r traeth.

Cyfleusterau

Toiledau yn cynnwys toiled anabl. Llithrfa. Pontŵn.

Cyfleusterau ar y lan

Caffi/bwyty a thafarn. Mae canolfan gweithgareddau sy’n darparu hyfforddiant mewn chwaraeon dŵr ac mae modd llogi cychod. Mae dewis bychan o leoedd gwely a brecwast a llety hunanarlwyo.

 • Nofio
 • Caffi
 • Canŵio
 • Maes Parcio
 • Toiledau Anabl
 • Cyfyngiadau ar Gŵn
 • Cymorth Cyntaf
 • Angori
 • Traeth Cerrig Mân
 • Ffôn
 • Creigiog
 • Hwylio
 • Traeth Tywodlyd
 • Pysgota Môr
 • Traeth Gwobr Glan Môr
 • Llithrfa neu Fan Lansio
 • Nant
 • Gweithgareddau Tanddwr
 • Toiledau
 • Sgïo Dŵr
 • Hwylfyrddio

Awgrymiadau eraill

Efallai y byddech hefyd yn hoffi