Traeth Cwm-yr-Eglwys

Bae bychan tywodlyd â nant yn llifo drwyddo. Mae digon o byllau glan môr i chwilotwyr dewr ac mae’n boblogaidd gyda rhai sydd â chychod gan fod clwb cychod yn y pentref.

Uwchben y traeth mae wal hen gapel. Cafodd y gweddill ei olchi oddi yno yn ystod storm anferth 1859 a greodd holl lethrau cerrig mân Sir Benfro. Mae wal 10 troedfedd o uchder yn amgylchynu pen uchaf y traeth, sy’n ei wneud yn gysgodol iawn.

Dilynwch y llithrfa i gyrraedd y traeth. Dringwch dros y creigiau ar ben gorllewinol y traeth er mwyn darganfod traeth llanw isel cudd. Mae bae bychan caregog ar yr ochr ddwyreiniol hefyd.

Os ydych yn bwriadu ymweld, gwiriwch amseroedd y llanw er mwyn gwneud yn siŵr bod gennych ddigon o draeth i chwarae arno ac na fyddwch yn cael eich ynysu pan fydd y llanw’n troi!

Gwobr Glan Môr 2019

Parcio

Yng nghanol y pentref.

Cyfleusterau

Toiledau a llithrfa.

Cyfleusterau ar yr arfordir

Mae tafarn/bwyty/caffi ym Mhwllgwaelod. Mae garej, siop, tafarn a siop sglodion yn Dinas. Mae dewis da o westai, gwely a brecwast, llety ymwelwyr, meysydd carafanau a gwersylla yn yr ardal. Trefdraeth yw’r pentref mwyaf ac mae yno siopau, caffis, bwytai a gallwch logi beiciau.

 • Nofio
 • Canŵio
 • Maes Parcio
 • Toiledau Anabl
 • Gwobr Arfordir Gwyrdd
 • Angori
 • Pyllau Glan Môr
 • Hwylio
 • Traeth Tywodlyd
 • Pysgota Môr
 • Traeth Gwobr Glan Môr
 • Liithrfa neu Fan Lansio
 • Nant
 • Gweithgareddau Tanddwr
 • Toiledau
 • Hwylfyrddio