Traeth Coppet Hall

Traeth tywodlyd â digon o dywod hyd yn oed ar lanw uchel. Ar lanw isel daw ardal wastad o dywod sy’n berffaith ar gyfer chwarae gemau i’r golwg. Yn y pen dwyreiniol mae’r traeth yn greigiog gyda phyllau glan môr.

Mae’r hen dramffordd yn mynd ar hyd pen uchaf y traeth, gyda thwneli i’r dwyrain a’r gorllewin i Wiseman’s Bridge a Saundersfoot.

Mae cŵn wedi eu gwahardd yn wirfoddol o’r traeth hwn rhwng Mai 1af a Medi 30ain. Mae perchnogion y traeth, Ystâd Hean Castle, yn sylweddoli y gall y traeth fod yn brysur iawn gyda theuluoedd yng nghanol yr haf felly efallai nad dyma’r traeth gorau i chi ddod â’ch ci yr adeg hynny.

Os ydych yn bwriadu ymweld, gwiriwch amseroedd y llanw er mwyn gwneud yn siŵr bod gennych ddigon o draeth i chwarae arno ac na fyddwch yn cael eich ynysu pan fydd y llanw’n troi!

Gwobrau

Traeth Baner Las 2019

Beth sydd yn nhraeth Coppet Hall?

Parcio

Maes parcio preifat yn ymyl y traeth.

Cyfleusterau

Dim.

Cyfleusterau ar yr arfordir

Mae gan fwyty Coast, sydd wedi’i adeiladu ar fin pen dwyreiniol y traeth, olygfeydd anhygoel ar draws Bae Caerfyrddin. Mae ciosg hefyd yn gwerthu hufen iâ a diodydd poeth. Toiledau.

Cerddwch trwy’r hen dwneli tramffordd i Saundersfoot gyda’i holl gyfleusterau a llety.

Nodweddion

 • Nofio
 • Caffi
 • Canŵio
 • Maes Parcio
 • Toiledau Anabl
 • Gwobr Arfordir Gwyrdd
 • Ffôn
 • Creigiog
 • Hwylio
 • Traeth Tywodlyd
 • Pysgota Môr
 • Traeth Gwobr Glan Môr