Traeth Aberbach

Traeth bychan o gerrig mân yw Aberbach, ond ar lanw isel daw tywod euraid i’r golwg.

Mae’n lle ardderchog i wylio morloi’n chwarae neu’r tonnau’n torri ar y lan pan fydd hi’n wyntog. Yn ôl chwedl leol, daliodd ffermwr forforwyn yma.

Os ydych yn bwriadu ymweld, gwiriwch amseroedd y llanw er mwyn gwneud yn siŵr bod gennych ddigon o draeth i chwarae arno ac na fyddwch yn cael eich ynysu pan fydd y llanw’n troi.

Parcio

Nifer cyfyngedig o leoedd ar y ffordd uwchben y traeth.

Cyfleusterau traeth

Dim.

Cyfleusterau ar yr arfordir

Mae’r cyfleusterau agosaf ym Mathri, ble mae tafarn. Mae gwestai, gwely a brecwast, tai llety a meysydd carafanau a gwersylla yn yr ardal ac mae mwy o ddewis yn Abergwaun.

  • Byddwch yn Wyliadwrus o Geryntau
  • Clogwyni
  • Traeth Cerrig Mân
  • Traeth Tywodlyd
  • Pysgota Môr

Awgrymiadau eraill

Efallai y byddech hefyd yn hoffi