Traeth Aber Bach

Cilfach fechan dywodlyd a chreigiog sydd bob amser â thywod, boed ar lanw uchel neu isel. Mae’n fan poblogaidd ar gyfer cychod gan fod llithrfa i’r traeth.

Mae llwybr sy’n addas ar gyfer coetsis/cadeiriau olwyn yn arwain at y Point, sy’n fan da i weld golygfeydd.  Gallwch ymlwybro i lawr y llwybr serth at draeth cerrig mân arall sef  y ‘Sheep Wash’, a ddefnyddiwyd gan ffermwr lleol 50 mlynedd yn ôl i olchi defaid cyn eu cneifio. Bellach mae’n fae bach poblogaidd, cysgodol a diogel i nofio ynddo.

Wrth i’r llanw fynd allan, mae’n bosibl i chi gerdded o gwmpas y trwyn i fae tywodlyd llydan o’r enw’r Settlands. Ar lanw isel, gallwch gerdded yr holl ffordd i Aberllydan ar hyd y traeth.

Mae digon o byllau glan môr i’w harchwilio. Chwiliwch am sêr môr ond peidiwch ag aflonyddu arnynt. Mae’r nant yn lledu wrth iddi lifo lawr y traeth gan dueddu i’w gwneud yn rhy wlyb i chwarae ac adeiladu cestyll tywod.

Mae’r pentref yn gartref i orsaf bad achub yr RNLI ac yma mae siopau’r ardal.

Os ydych yn bwriadu ymweld, gwiriwch amseroedd y llanw er mwyn gwneud yn siŵr bod gennych ddigon o draeth i chwarae arno ac na fyddwch yn cael eich ynysu pan fydd y llanw’n troi!

Gwobr Glan Môr 2019

Parcio

Nifer cyfyngedig o leoedd talu ac arddangos yn y pentref.

Cyfleusterau

Toiledau, Llithrfa.

Cyfleusterau ar yr arfordir

Mae siop, caffi, nifer o dafarnau a dewis da o leoedd gwely a brecwast, tai llety a hunanarlwyo yn ogystal â meysydd carafanau a gwersylla yn Aber Bach ac Aberllydan.

 • Nofio
 • Caffi
 • Canŵio
 • Maes Parcio
 • Ffôn
 • Creigiog
 • Hwylio
 • Traeth Tywodlyd
 • Pysgota Môr
 • Rhwyfo Môr
 • Traeth Gwobr Glan Môr
 • Llithrfa neu Fan Lansio
 • Nant
 • Gweithgareddau Tanddwr
 • Toiledau
 • Sgïo Dŵr
 • Hwylfyrddio

Awgrymiadau eraill

Efallai y byddech hefyd yn hoffi