Harbwr Porthclais

Harbwr neu gildraeth bach hardd ger Tyddewi.

Mae hwn yn lle poblogaidd ar gyfer lansio canŵod a chaiff ei ddefnyddio’n gyson gan ganolfannau gweithgareddau.

Traeth graean yw hwn ac felly nid yw’n draeth nofio ond mae’n lle da i ddechrau neu orffen taith gerdded ar hyd llwybr yr arfordir.

I’r dwyrain o’r harbwr mae’r graig fwyaf poblogaidd ar gyfer ymarfer dringo.

Os ydych yn bwriadu ymweld, gwiriwch amseroedd y llanw er mwyn gwneud yn siŵr bod gennych ddigon o draeth i chwarae arno ac na fyddwch yn cael eich ynysu pan fydd y llanw’n troi!

Parcio

Ychydig o leoedd parcio yn rhad ac am ddim.

Cyfleusterau

Llithrfa.

Cyfleusterau ar yr arfordir

Dim. Mae’r bwyd a diod agosaf yn Nhyddewi.

  • Canŵio
  • Maes Parcio
  • Harbwr
  • Angori
  • Ffôn
  • Hwylio
  • Pysgota Môr
  • Llithrfa neu Fan Lansio
  • Gweithgareddau Tanddwr
  • Toiledau

Awgrymiadau eraill

Efallai y byddech hefyd yn hoffi