Bae Church Doors

Bae bychan o dywod a chreigiau gyda ‘drws’ anferth wedi’i gerfio allan o’r clogwyni anhygoel gan ryferthwy’r môr.

Dim ond pan fydd y llanw’r isel a dim ond ar hyd llwybr yr arfordir y gallwch gyrraedd y traeth hwn.

Os ydych yn bwriadu ymweld, gwiriwch amseroedd y llanw er mwyn gwneud yn siŵr bod gennych ddigon o draeth i chwarae arno ac na fyddwch yn cael eich ynysu pan fydd y llanw’n troi!

Parcio

Mae maes parcio bach ar drwyn Lydstep neu ddrws nesaf i Hostel Ieuenctid Maenorbŷr.

Cyfleusterau

Dim.

Cyfleusterau ar yr arfordir

Mae llety ar gael ym Maenorbŷr; gwestai, tai llety, gwely a brecwast a hunanarlwyo. Mae hostel ieuenctid ar gael yn Skrinkle Haven. Mae caffis a thafarn ym Maenorbŷr hefyd.

Awgrymiadau eraill

Efallai y byddech hefyd yn hoffi