Bae Ceibwr

Cilfach fechan o greigiau a thywod wedi’i hamgylchunu gan glogwyni uchel. Mae hwn yn draeth gwirioneddol wyllt ac anghysbell. Nid yw’n lle da i nofio ond mae’n dda ar gyfer gwylio llamhidyddion.

Rhyw filltir i’r de mae Pwll y Wrach sy’n gasgliad o greigiau geirwon.

Os ydych yn bwriadu ymweld, gwiriwch amseroedd y llanw er mwyn gwneud yn siŵr bod gennych ddigon o draeth i chwarae arno ac na fyddwch yn cael eich ynysu pan fydd y llanw’n troi!

Beth sydd ym mae Ceibwr?

Parcio

Parcio ar ochr ffordd gul.

Cyfleusterau

Dim.

Cyfleusterau ar yr arfordir

Mae’r cyfleusterau agosaf yn Nhrefdraeth. Mae cyfleusterau pentref mawr yn Nhrefdraeth, gan gynnwys orielau, llogi beiciau, Clwb Golff a Chanolfan Groeso’r Parc Cenedlaethol (ar agor drwy’r flwyddyn ond amseroedd agor cyfyngedig yn y Gaeaf). Mae dewis da o westai, gwely a brecwast, llety ymwelwyr, meysydd carafanau a gwersylla yn yr ardal.

Nodweddion

  • Canŵio
  • Creigiog
  • Traeth Tywodlyd
  • Pysgota Môr
  • Gweithgareddau Tanfor

Awgrymiadau eraill

Efallai y byddech hefyd yn hoffi