Bae Watwick

Bae Watwick

Mae cychod sy’n pasio yn aml yn galw i gael eu cinio ar y traeth tywodlyd, cysgodol a thawel hwn.

Mae pyllau glan môr gwych tuag at y pen dwyreiniol ac ambell ogof i’w harchwilio.

Dim ond o lwybr yr arfordir y gallwch chi gyrraedd y traeth hwn.

Os ydych yn bwriadu ymweld, gwiriwch amseroedd y llanw er mwyn gwneud yn siŵr bod gennych ddigon o draeth i chwarae arno ac na fyddwch yn cael eich ynysu pan fydd y llanw’n troi!

Parcio

Dim.

Cyfleusterau

Dim.

Cyfleusterau ar yr arfordir

Mae’r cyfleusterau agosaf yn Dale. Caffi/bwyty a thafarn. Mae canolfan weithgareddau sy’n darparu hyfforddiant chwaraeon dŵr a dewis bychan o leoedd gwely a brecwast a llety hunanarlwyo.

Awgrymiadau eraill

Efallai y byddech hefyd yn hoffi