Bae Gorllewin Angle

Bae Gorllewin Angle

Mae’r cildraeth siâp pedol hwn wedi’i wasgu i mewn i Orllewin Bae Angle, lle mae Moryd Daugleddau’n cwrdd â’r môr.

Mae’r traeth yn eithaf cul ar lanw uchel ond pan fydd y llanw allan, daw traeth anferth o dywod euraid i’r golwg.

Ym mhen gogleddol y traeth mae creigiau sy’n berffaith ar gyfer eu dringo ac, os gallwch ddod o hyd iddo, mae hollt yn y clogwyni yn eich arwain i draeth dirgel!

Mae ceryntau cryfion yn y môr oddi ar Orllewin Angle.

Os ydych yn bwriadu ymweld, gwiriwch amseroedd y llanw er mwyn gwneud yn siŵr bod gennych ddigon o draeth i chwarae arno ac na fyddwch yn cael eich ynysu pan fydd y llanw’n troi!

Gwobr Glan Môr 2019 a Gwobr Arfordir Gwyrdd 2019

Parcio

Mae 60 lle parcio rhad ac am ddim ym mhen uchaf y traeth.

Cyfleusterau

Llithrfa, mynediad i goets/anabl lawr ramp a llithrfa.

Cyfleusterau ar yr arfordir

Mae dwy dafarn yn y pentref sy’n gwneud prydau bwyd, gan gynnwys un yn Angle Point sydd â bwydlen bysgod helaeth. Pan fydd y llanw’n uchel gall y ffordd i’r dafarn fod ar gau; holwch y dafarn os ydych yn bwriadu ymweld.

 • Nofio
 • Byddwch yn Wyliadwrus o Geryntau
 • Canŵio
 • Maes Parcio Rhad ac am Ddim
 • Ffôn
 • Creigiog
 • Hwylio
 • Traeth Tywodlyd
 • Pysgota Môr
 • Traeth Gwobr Glan Môr
 • Toiledau
 • Hwylfyrddio

Awgrymiadau eraill

Efallai y byddech hefyd yn hoffi